Opinionsblogg

Rosen vittrar sönder blad för blad

 
Socialdemokraterna byggde upp det här landet, de har mestadels skött det bra under den demokratiska epoken i Sverige. De lade grunden för den välfärd vi har idag och jag tvivlar på att någon annan rörelse gjort det bättre. Men den ståtliga rosens forna glans börjar avta, den vissnar och slokar alltmer och blad för blad börjar den vittra sönder. 
 
Jag har länge varit starkt kritisk till hur Moderaterna rört sig mot Sverigedemokraterna med mer radikala förslag och hårdare retorik. Att sossar skulle reagera så här trodde jag inte skulle ske, istället för att motsätta sig detta har de gjort exakt samma sak. De har uttryckt sig alltmer hårdnackat om EU-migranter, migration överlag och kriminalitet, häromdagen kom dessutom ett besked om att barn till papperslösa inte ska få gå i skolan, då de inte vill att papperslösa ska få ta del av välfärdsstaten överhuvudtaget. Här finns hela listan med förslag: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/en-trygg-migrationspolitik-for-en-ny-tid/
Vad sägs om de här till exempel: 
  • Ytterligare öka antalet förvarsplatser och utöka möjligheterna att placera i förvar.
  • Fördubbla tiden för förnyad asylansökan efter avslag, och förlänga tiden med återreseförbud om man inte lämnar landet frivilligt efter avslag.
  • Avskaffa möjligheten för kommuner att ge försörjningsstöd för den som har fått avslag.
  • Avskaffa, eller kraftigt minska, möjligheten att få uppehållstillstånd för arbete om man har kommit som asylsökande och fått avslag på asylansökan.
Allvarligt talat, är det här S eller SD? Jag betraktar mig själv som en vänstervriden socialdemokrat, men det här är under alla ramar för vad jag tycker är smakligt. De har inte min röst i nästa val, inte som det ser ut nu i alla fall. Det som provocerar mig mest är att politiken slår mot barn. Barn som föds i Sverige av utländska medborgare blir inte per automatik svenska medborgare. Det är enligt mig helt fel och bidrar bara till att åtskilja och polarisera infödda svenskar från utlandsfödda, en människa som föds här ska givetvis ha samma rättigheter oavsett varifrån föräldrarna kommer. Vad som ska hända om föräldrarna faktiskt skulle utvisas är en annan fråga.
 
Jag förutsätter att papperslösa åtminstone får ta del av akutsjukvård, men vem som riskerar utvisning skulle besöka en vårdcentral?Jag trodde Socialdemokraterna var för mångfald och öppenhet, här bedyrar de motsatsen. Jag trodde att de skulle försöka bilda en mittenregering med MP+C+L, men med de här förslagen är det troligare att de vill samarbeta med SD+M och det känns helt främmande för mig. Jag har alltid varit av uppfattningen att S har värnat folkets rätt mot borgerligheten, det här är inte socialdemokrati.
 
Förutom att förslagen är väldigt osmakliga är det även strategipolitiskt självmord att efterlikna SD på det här sättet, som någon skrev till Socialdemokraterna på Twitter: "I jakten på att få tillbaka en väljare från SD tappar ni fyra som ni redan hade." 
 
Egentligen borde jag inte vara förvånad, vad förväntade jag mig av en obildad Tottenham-supporter som partiledare? När jag säger obildad, menar jag i förhållande till hans position. Löfven är säkert duktig på arbetares rättigheter. Men jag anser att en partiledare för Sveriges största parti bör ha fördjupade kunskaper inom statsvetenskap och sociologi för att förstå hur politiska beslut påverkar samhället och hur samhället i sin tur påverkar individen. Ekonomi och juridik skulle det inte heller skada om hen hade god kännedom om. Löfven känns för mig som kaptenen på Titanic som styrde skeppet rätt in i isberget!

Kommentarer

Kommentera