Opinionsblogg

Är SD:s hjärtefrågor viktigast för väljarna?

 

Vi såg igår att Aftonbladet skrev en artikel som visar att Sverigedemokraternas hjärtefrågor nu också blivit viktigare för väljarkåren än vad som tidigare varit fallet, dvs frågor som berör invandring och flyktingmottagande samt lag och ordning (http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/08prg/totalsvangningen-valjarnas-nya-agenda-spelar-sd-i-handerna). Jag tror personligen att det sämsta regeringen och övriga partier kan göra i det här läget är att på ett populistiskt sätt försöka vinna dessa väljares förtroenden.

Det som först och främst måste analyseras är varför just dessa frågor blivit så viktiga. Med tanke på den rådande situationen i världen, där människor flyr från sina liv från exempelvis kriget i Syrien så är det inte så konstigt att det leder till en situation där människor blir fundersamma kring hur vi ska kunna lösa de här frågorna. Jag förmodar att folk är rädda för att kostnaderna för flyktingmottagandet tas från det som, enligt dessa personer, ”skulle gå till välfärden” och att bostadsbristen kommer öka samt att konkurrensen på arbetsmarknaden kommer hårdna. Det här kan mycket väl vara en följd av Sverigedemokraternas skrämselpropaganda, det är ju lite av partiets paradgren...

Den här rädslan är vi nog många som tycker både är obefogad och överdriven. Även om en stor del av väljarna för närvarande förefaller att inte tycka att skola och sysselsättning är lika viktigt som invandring så måste politikerna arbeta med rimliga lösningar. Intoleransen och missunnsamhet har en tydlig tendens att öka under tider då människors situationer blir mer osäkra, då konkurrensen kring arbeten hårdnar och skolresultaten sjunker, den psykiska ohälsan ska inte heller underskattas i sammanhanget.

Därför måste regeringen, trots att den är i minoritet och därför har vissa svårigheter att få igenom sina förslag, se till att rikta fokus på rätt saker och inte titta på SD. Kan regeringen till exempel se till att det kommer fler vuxna (lärare och kuratorer) i skolan som både kan bidra till en förbättrad undervisning och att eleverna mår bättre samtidigt som de fortsätter satsa på pensionärer, jobb och sjukvård så kommer människors vardag att bli bättre. Det kommer betydligt lättare att inkludera nya människor i samhället och chansen att minska utanförskapet kommer också förbättras. Därmed kommer människors trygghet stärkas, kriminaliteten kommer sjunka och väljarnas rädsla för invandring och önskan om hårdare tag mot brottslingar kommer bli mindre påtaglig.

Nu kanske jag fick det att låta väldigt enkelt. Det är det givetvis inte, men det är den typen av åtgärder som behövs. Att prata om en restriktivare invandring och att skoningslöst straffa brottslingar kommer inte leda någonstans.

Kommentarer

Kommentera