Opinionsblogg

Kvinnodagen- Vi män måste ta vårt ansvar

 
Idag är det internationella Kvinnodagen, att den fortfarande behövs råder det inget tvivel om. Men det gör det inte mindre klandervärt, tvärtom, och nej vi ska inte ha en internationell Mansdag, den skulle inte fylla någon funktion och det är sannerligen inte diskrimerande mot män att det inte finns en Mansdag. Likväl måste vi kämpa för kvinnors rättigheter varje dag, och inte en dag om året.
 
Kvinnors situation, hoppas jag i alla fall, blir lite bättre år för år. Men fortfarande ärdet skamligt att kvinnor tjänar sämre än män, att de ska behöva utstå sexuella trakasserier, övergrepp och förkastliga kommentarer samt objektifiering. Den som inte ser detta problem, är en del av det och att förklara ett problem för problemet i sig är i stort sett omöjligt. Därför behöver behöver samhället göra kontinuerliga satsningar på ökad jämställdhet, inte bara i fråga om hårdare straff för sexualbrott, utan det måste komma hårdare direktiv för företags lönesättningar och  bolagsstyrelsers könsfördelning, samt utbildningar överallt om uppförande gentemot kvinnor, detta måste börja i tidig ålder. Därmed inte sagt att kvotering är enda vägen att gå, men det är ett konkret exempel på en rimlig åtgärd.
 
Det räcker inte att kvinnorlyfter jämställdhetsfrågan. Vi som män måste se oss själva i spegeln, vi måste förstå att vi är problemet, vi måste motverka problemet, så länge gubbjävlar (här inkluderar jag även yngre, det är ett begrepp för män som är problemet) står i vägen kommer utvecklingen ske långsamt. Mänskligheten har i tusen år gått omkring och trott att bara ett kön räknas, fel kön dessutom, vi måste förändra detta. Det finns inga ursäkter och det finns inga alternativ. Låt oss kämpa för ett jämställt samhälle, idag, imorgon och alla andra dagar. Små konkreta saker, sluta med plumpa skämt, tolerera inte att andra kommer med nedsättande ord. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. För att citera Plan International: "Because I'm a girl".

Kommentarer

Kommentera