Opinionsblogg

Utsatta minoriteters vardag

 

Det har gått ett par veckor sedan mitt senaste inlägg. Detta beror på att det politiska läget varit så låst att det knappt varit värt att kommentera (vi visste att det parlamentariska läget skulle bli precis så här ovisst efter valet) och det som är värt att nämnas har redan uttryckts m av mer erfarna mediemänniskor. Dessutom har jag själv varit upptagen av jobb och studier för att hitta egna upplevelser till inspiration.

Men nog om detta. Jag tänkte belysa vardagen för de som tillhör utsatta minoriteter. Exempelvis har jag suttit på min stampub och sett på fotboll iförd min regnbågsfärgade kaptensbindel med texten ”idrotten gör Sverige starkare” som jag fick av SISU Idrottsutbildarna i samband med Västerås Pride.

 Detta gick inte de som satt intill förbi. Jag har träffat dem ett par gånger nu och även om de går att snacka med finns en tydlig tendens till machoattityd och inskränkthet. En av dessa kommenterade exempelvis min bindel med att på ett, som jag upplevde det, anklagande sätt fråga om jag själv var gay. Jag svarade sanningsenligt att jag inte är det (som om jag skulle våga säga annat när han ställde frågan på det sättet), men att jag tycker det är viktigt att markera att alla är lika mycket värda. Hans respons blev att säga att min gamla lärare skulle vrida sig i graven...

Den här negativa attityden får jag utstå bara för att jag ställer mig på HBTQ+personers sida. Jag kan bara föreställa mig hur det måste kännas för de som alltid behöver vara beredda på nedsättande kommentarer och diverse kränkningar.

Det här gäller förstås inte bara sexuella minoriteter och könsidentiteter, det gäller även etniska och religiösa minoriteter. Jag tror inte vi som tillhör majoritetsbefolkningen förstår hur bra vi har det. Det är ingen som tittar snett på oss eller förlöjligar oss för att vi ser ut på ett speciellt sätt eller på vårt språk. Just därför ligger ansvaret tungt på våra axlar att inte göra så mot minoriteter och att alltid värna om dessas rättigheter. Det finns inget farligare än en majoritet som förbiser minoriteters rättigheter.

Kommentarer

Kommentera