Opinionsblogg

Tänk om en politiker någon gång kunde erkänna sig ha fel

 
Folks förtroende för politiker är lågt i allmänhet och missnöjhet är högt, vilket är en förklaring till SD:s sympatier bland väljarna. En anledning till detta tror jag personligen är att politiker alltid ifrånsäger sig ansvar, de skyller ifrån sig (både på oppositionen och sina medarbetare) och i debatter ägnar de sig bara åt pajkastning.
 
Politik är väldigt krångligt och invecklat, det är givetvis problematiskt att i nuläget säga exakt vad utfallet skulle bli om, låt säga, skolan skulle återförstatligas, Men då vore det åtminstone smakfullt om Socialdemokraterna som kommunaliserade skolan kunde erkänna att et avr ett misstag och om Jan Björklund som var skolminister i åtta år kunde erkänna att han förbisåg problematiken istället för att skylla på att det var sossarna som kommunaliserade skolan.
 
Människor gör misstag i vardagen, på jobbet, i skolan, var som helst, poltiker är inget undantag, de är också människor. Jag är övertygad om att de flesta skulle acceptera ett felaktigt beslut om bara ansvarstagande kunde erkänna att det blev fel, be om ursäkt och rätta till misstaget. För egen del tapapde jag humöret på Åsa Romson när hon bland annat uttryckte att "Auschwitz låg i Tyskland" och kallade romer för "z", hade hon bara sagt att hon gjort fel och bett om ursäkt hade det varit ok. Men nu gick hon som katten längs het gröt och bedyrade att hon absolut inte gjort något fel, sedan fick hon också avgå. Observera att jag inte är ute efter ett drev mot henne, hon fick opropretnligt mycket smuts av det där och det är sannolikt för att hon är kvinna. Jag använder henne bara som exempel.
 
Men frågan är varför är politiker så rädda för att erkänna misstag? Min uppfattning är att de vet att motståndarna kommer kasta sig över den som erkänner ett misstag som lejon och den som erkänner sig ha gjort fel kommer  få stå och försvara sig i debatt efter debatt och aldrig få prata om något annat för att inte tala om mediadrevet och näthatet. Det är så typiskt att människor alltid ska foksuera på en enstaka sak som blir fel istället för allt annat som blir rätt. Men problemet ligger alltså i klimatet som jag ser det, dock tror jag att det krävs att en karismatisk person vågar bryta mönstret för att det ska kunna ske en förändring överhuvudtaget. För visst vore det trevligare att lyssna på analytisk debatt där deltagarna är eftertänksamma och självmedvetna istället för att plocka billiga poänger på motståndarnas misstag.

Kommentarer

Kommentera