Opinionsblogg

Två veckor till valet, hur kommer det gå?

 
Med två veckor kvar till valet är frågan; hur mycket kommer förändras från opinionsläget fram till valet?

Först och främst vill jag betona att det här inlägget är spekulativt, det går helt enkelt inte att redan nu slå fast vad som kommer ske eftersom jag inte har förmågan att se in i framtiden. Men vissa tendenser och sannolikhetskalkyler kan utskiljas. Det vore korkat att forma en tes genom blott en opinionsundersökning, därför rekommenderar jag alla att läsa det här blogginlägget av statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson https://politologerna.wordpress.com/2018/08/09/hur-mycket-kan-handa-pa-en-manad/#more-8457 där han dels visar en sammanvägning av olika opinionsundersökningar (mätningarnas mätning/poll of polls)och dels visar hur mycket som kan hända under de sista veckorna. Mitt inlägg kan ses lite som en personligt fristående uppföljning av Ekengren Oscarssons mer vetenskapliga text, nu när Poll of polls uppdaterats sedan inlägget skrevs.

Först och främst är frågan vilket block som kommer bli störst. Av de nuvarande blocken är det de borgerliga partierna som är störst med 37,4% (förutsatt att KD klarar sig) mot S+MP på 31,6%, men då finns olika potentiella uppluckringar att vänta. Skulle S+MP välkomna in V skulle de rödgröna nå 40,7%. Detta skulle tvinga borgarna att röra sig mot SD, vilket inte C+L borde acceptera. Varav M+SD landar på 37%, därmed kan trion bilda en riktig högerregering.

Men då kan S+MP plocka upp C+L och bilda en mittenkoalition på 46,9%, det är nog det minst dåliga alternativet som opinionsläget ser ut.

Med tanke på att det enligt Ekengren Oscarsson brukar skilja väldigt lite mellan opinionsläget de sista veckorna före valet och själva valresultatet så är det fortfarande så pass små skillnader att regeringsfrågan inte kan fastslås redan nu. Däremot kan vi se vissa tendenser för enskilda partier om nu inget historiskt avvikande skulle inträffa:

S blir största partiet, de ska inte behöva tappa flera procentenheter på så kort tid.

M och SD slåss om att bli näst störst, det kan sluta hur som helst inte minst eftersom de tycks kämpa om samma väljare genom synen på exempelvis bilbränder.

Kampen runt riksdagsspärren blir också intressant, MP tycks klara sig, vilket kan visa sig viktigt. KD KAN klara sig om de är lika starka i slutspurten som de brukar. Däremot kommer vi inte få se ett nytt parti i riksdagen. FI ligger på 0,9% i snitt sedan förra valet och det räcker inte. Övriga partier ligger på 1,4% tillsammans vilket gör att vi skönt nog slipper tomtarna i MED och fascisterna i AfS!

Vissa tendenser går att urskilja och även om det går att se vissa tecken är det jämnt mellan blocken och den minsta förändringen kan göra den största skillnaden. Kom ihåg: den här tesen bygger på att det svenska väljarbeteendet ser ut som det gjort traditionellt sett. Dessutom är Poll of polls ett snitt av samtliga mätningar, som ofta varierar, skulle en mätning vara mer träffsäker än andra kan det få konsekvenser.

Kommentarer

Kommentera