Opinionsblogg

SD:s senaste skolförslag

 
Sverigedemokraterna har kommit med nya förslag för att förbättra skolan. De vill att människor som söker till lärarutbildningar ska genomgå lämplighetstest samt ha gymnasiebetyg i svenska C, matematik C och engelska C. Först och främst skjuter de som vanligt en bra bit över målet, det väsentliga är inte vad en lärare kan när hen börjar studera utan vad vederbörande kan när utbildningen är klar. Anledningen att det är så enkelt att komma in på utbildningen är att det är för få sökande; läraryrket är inte tillräckligt attraktivt. Dessutom tycker jag att de tär osmakligt att SD, som har klart lägst bildnings- och utibildningsnivå bland medlemar och sympatisörer bland Sveriges riksdagspartier, ska prata om hur viktigt det är att andra har rätt utibldningsnivå. Om jag var lärare skulle jag undervisa i samhällskunskap, historia och/eller religion, på vilket sätt skulle jag till exempel behöva matematik C för att ge eleverna en god kännedom om Sveriges valsystem och de politiska partiernas ideologier? Det är en värre miss en Roberto Baggios avgörande straff mot Brasilien i VM-finalen '94 (https://www.youtube.com/watch?v=fpbkRApq9qY).
 
Fick SD bestämma skulle de antagligen återinföra aga, skamvrå och skoluniform, Sveriges grundskola skulle mer likna Napola än god undervisning. Detta för att de skulle kunna tvinga in människor i samma trånga och stela mall samt se till att olikheter och mångfaldssatsningar slås i spillror. 
 
Det finns givetvis problem med skolan, ett problem är att det finns för få behöriga lärare (lösningen är inte att göra det svårare att komma in på utbildningen, vilket skulle göra att det kommer ut ännu färre) eftersom det medför att det ofta måste tas in obehöriga vikarier. Många av dessa är visserligen säkert väldigt duktiga, men många har ingen som helst kompetens utan är bara inskrivna i en vikariepool för att de behöver jobb trots att de inte är intresserade av läraryrket överhuvudtaget. Det här medför framförallt att det blir en väldigt stor omsättning på lärare, vilket gör att undervisningen blir väldigt vag och ostrukturerad. När jag läste spanska hade jag tre olika lärare på tre terminer, en var inte ens utbildad och var och en hade sin undervisningsteknik, det blev väldigt förvirrande. Det var inte mitt favoritämne så jag skulle behövt en riktigt duktig lärare för att själv kunnat utvecklas. 
 
Många som börjar lärarutbildingar hoppar också av, en lösning för att undvika detta är att börja varje utbildningen med kurser som är direkt kopplade till läraryrket. Lär ut för studenterna hur det fungerar i klassrummet, ha praktik allra senast termin två och låt dem tidigt få ett par veckor som lärarassistenter för att få se hur yrket är. Detta för att de direkt ska kunna bilda sig en uppfattning om läraryrket passar eller inte, så att de inte börjar med ämnena och därigenom kanske först fortsätter bara för att de gillade ämnet men egentligen inte är intresserade av undervisning. Eller alternativt åker på en tråkig kurs direkt och får kalla fötter för att de blir rädda för att behöva stå och lära meningens finitiva verb resten av livet.
 
Läraryrket behöver ses över, men inte av SD!

Kommentarer

Kommentera