Opinionsblogg

Ännu en riksdagsledamot går över till AFS

 
Jeff Ahl, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, är ännu en som lämnar SD för det nya partiet Alternativ för Sverige. Han var tidigare öppen kritiker till Gustav Kasselstrand och tog rent av beslutet att lämna SDU:s förbundsstyrelse under denne för att sedan kandidera i ett motförslag som sedan förlorade omröstningen på förbundskongressen.
 
Utifrån att Ahl nu väljer att gå med i Kasselstrands parti kan vi se tecken på flera olika saker:
Dels hur extrema SD:s företrädare verkligen är, dvs de drar sig inte för att öppet vilja driva en aktiv återvandringspolitik. Det visar även hur oberäkneliga och opålitliga högerextremister är. De brukar påstå att jag är en kappvändare, men för att använda ett gammalt uttryck "genom sig själv känner man andra", det passar väldigt bra på högerextremister som tror att de kan dra alla möjliga slutsatser utifrån sina egna preferenser och dessutom hela tiden velar mellan olika grader av extremism och mellan vilka strategier som är taktiskt lämpligast.
 
Men framförallt vittnar det om vilka splittringar som råder inom Sverigedemokraterna. Här har ett parti, byggt på hat, invandringsfientlighet och homofobi splittrats i två olika partier för att de inte kan enas om hur mycket hat de ska öppet ska stå för.
 
För egen del är jag lätt road över det här. Jag avskyr verkligen båda partierna, men de skjuter bara sig själva i foten och det komiska är att de inte förstår det själva. Skulle de slås sig samman till en gemensam kraft skulle de bli ett mycket större parti, nu konkurrerar de om samma väljare och det gör att inget av dem kommer växa så länge det andra gör det.
 
Jag kan se två scenarion. Antingen kommer det ena partiet köra över det andra och då kommer vi fortsatt ha ett etablerat högerextremt parti i det politiska rummet, eller så marginaliserar de varandra och då kan vi på allvar drömma om att minska deras inflytande.

Kommentarer

Kommentera