Opinionsblogg

Nyanlända som röstar på SD

 

Enligt Sverigedemokraterna själva, åtminstone tidigare år, har i snitt var femte av deras väljare invandrarbakgrund. Exakt hur de definierar begreppet ”invandrare” i det här fallet är något oklart, de flesta av dessa är sannolikt det så kallade ”andra/tredje generationens invandrare” från Europa.

Likväl finns det uppenbarligen nyanlända som sympatiserar med SD. Under valkampanjen i Sala 2014 skulle jag köpa en hamburgare och killen bakom disken (vill minnas att han hade sina rötter i Irak) frågade vilket parti jag tillhörde. Han nickade och sa: ”Jag har ingenting emot dem, hellre att ni styr än att IS gör det.” Det är kanske inte så konstigt om en person som själv flytt från IS terror är rädd för att krigets elände även ska komma hit, men här har vi ett enormt ansvar i att se till att denna rädsla inte gör att dessa individer lockas av SD.

Samtidigt är det märkligt att en människa som flytt hit röstar på ett parti som inte hade släppt in vederbörande från början, deras politik kanske främst riktar sig mot muslimer, men de vill minska asylinvandringen med 95%... Dessutom borde väl också en flykting vara mån om att även andra i samma situation ska få komma hit och söka trygghet. Förmodligen är det därför ofta just ”andra/tredje generationen” är mer benägen att rösta på SD eftersom de själva inte varit med om själva flykten och förstått krigets fasa samt upplevt processen av att komma till ett nytt land.

Min mormor flydde från Finland under andra världskriget och kom hit som ensamkommande flyktingbarn tillsammans med sina systrar, vem är jag då att neka asyl åt andra människor som flytt från andra krig? Så tänkte jag inte förr, men det berodde nog på att hon gick bort långt innan jag föddes, varav jag aldrig hann höra hennes berättelser och kunde förstå vad hon genomlevt. Samtidigt hade jag kanske ändå inte förmått att komma till insikt med att det är exakt samma sak som min mormor flydde från på 40-talet som människor flyr från Syrien idag, militära antidemokrater som dödar oskyldiga. Det går inte att dra en annan slutsats än att jag inte hade suttit här idag och skrivit det här inlägget om inte min mormor hade fått komma hit, därav vore det fruktansvärt egoistiskt av mig att inte visa de människor som flyr hit idag samma öppenhet som min mormor möttes av.

Jag var så småsint en gång i tiden, men jag växte ifrån det och jag hoppas att inte fler nyanlända dras till Sverigedemokraterna. De kommer alltid att ställa grupper av människor mot varandra. Idag vänder sig SD i första hand mot muslimer och asylsökande, vilka de målar upp som det största problemet då de beskrivs som avvikande och illojala med det svenska samhället, hade det inte varit dessa grupper de angripit hade de hoppat på någon annan (se t.ex. SD:s syn på HBTQ, de vänder sig mot alla som inte följer deras normativa förväntningar). Partiets sympatisörer och företrädare har ett behov av att skylla sina egna tillkortakommanden på andra, det synsättet är beklämmande och direkt farligt.

Kommentarer

#1 - dweneldLes

I dont believe you, but thanks. Actually, it probably isn't either strange or lucky.
buy cake online No reaction.
The opposite, Mr. Brawn said firmly. He got Augustus, who hasnt uttered a word for weeks, to laugh and talk about the drawing hes been engaged with for the last week; made me feel a tad superfluous.
In the new term they both took up Cross-country running as a way of avoiding thuggish team sports like rugby and league. The teacher, Mr. Caprine, a lean, long-legged, unsmiling but not unfriendly man in his late thirties who taught physics, would hand each runner a map and compass, discuss possible hazards, check they had water bottles and whistles, running shoes and shorts, then squeeze ten boys into his Land Rover and drive to a nearby forestry reserve or national park.

Kommentera