Opinionsblogg

Var försiktig med generaliseringar

 

 

Den som för diskussion med en främlingsfientlig människa kommer sannolikt märka hur personen i fråga drar långtgående slutsatser om stora grupper av människor efter upplevelser med en enskild individ. Någon har kanske träffat en "stöddig invandrare" och är därför av uppfattningen att alla människor från andra länder är stöddiga. En annan har måhända sprungit på eller, kanske troligare, hört talas om en HBTQ-person som verkade "översexuell" och därav drar slutsatsen att alla HBTQ-människor är på det sättet.

Det här är en väldigt farlig och olycklig tendens, men framförallt visar det varför mångfald alltid är bättre än enfald. Skulle människor träffa olikheter hela tiden så skulle det framgå att människor är individer även om de tillhör en specifik grupp.

 

Världen är inte uppdelad i olika onda och goda grupper, där alla är likadana. Jag må hysa ett människoförakt och kan framförallt vara misstänksam mot unga outbildade män (vi har alla fördomar, den som är medveten om det kan arbeta mot dem), men naturligtvis finns det människor i den gruppen som inte är knäppa. På samma sätt finns det såklart både nyanlända och HBTQ-personer som är osympatiska, men det är inget skäl till att generalisera och inskränka dessa människors rättigheter. Jag låter inte en oförståndig individs simpla beteende vid ett enstaka tillfälle påverka mitt omdöme. Även denna individ måste få samma rätt till inkludering och delaktighet i samhället trots att jag kanske inte gillar vederbörande. Med det sagt föredrar jag personligen att undvika en sådan person, men det är förmodligen ingen som tvingar mig att umgås med hen och jag behöver inte älska personen för att respektera dess mänskliga värde.

 

Somliga skulle säkert påpeka att jag är väldigt dömande mot unga män och att jag därför inte ska komma med synpunkter om andras fördomar. Men då vill jag, för att inte låta som en hycklare, poängtera att det mest privilegierade en människa kan vara i samhället är vit, heterosexuell och man, en sådan som jag själv. Jag slår mot en grupp som jag själv tillhör och som framförallt inte är utsatt i samhället. Det måste också handla om vilken grupp och vilka deltagare i denna som jag vänder mig emot.

Kommentarer

Kommentera