Opinionsblogg

Hur långt ska yttrandefriheten sträcka sig?

 

De flesta av oss är överens om att demokrati är något positivt som ska värnas. Begreppet demokrati är brett och innefattar dels allmän och lika rösträtt, men lika viktigt och grundläggande är tankar om människors lika värde och deras fri- och rättigheter. Idag ser vi dock ett stort orosmoln ta form av en högerextrem våg som förutom att göra skillnad på människor dessutom verkar för att inskränka en stor del av stora gruppers fri- och rättigheter. Frågan som måste ställas är om det verkligen är rimligt att den som inte delar den demokratiska värdegrunden ändå fritt ska kunna utnyttja dess spelrum och vad som egentligen får sägas i yttrandefrihetsgrundlagens namn?

Yttrandefriheten är givetvis en fundamentalt viktig byggsten i det demokratiska och öppna samhället, men om den inte tyglas alls så kommer det slå runt åt andra hållet och användas som en sköld för antidemokrater både till höger och vänster på den politiska skalan. Jag har sett organisationers stadgar, utan att gå in på någon specifik, där det framgår att alla åsikter ska värderas. Även om det låter bra så är risken stor att en sådan formulering kommer medföra kränkningar av vissa individers bakgrund, kön eller sexuella läggning, vissa åsikter bör inte nämnas. Vi ska komma ihåg att alla åsikter inte är likvärdiga, i dagens situation med Donald Trump i spetsen har det växt fram ett nytt begrepp ”alternativa fakta”. Dessa ”fakta” är ingenting annat än direkta lögner som är tillför att slå mot specifika grupper. En åsikt som är baserad på felaktig grund är helt enkelt fel och om den dessutom är olaglig så får den inte skyddas av yttrandefriheten.

Gränsen idag, går enligt yttrandefrihetsgrundlagen, vid hets, hot och kränkningar. (http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/)Det är en ganska rimlig definition, men jag skulle gärna se att lagstiftningen blir tydligare och hårdare efterföljs. Har du inte många gånger hört någon yttra direkt olagliga åsikter i yttrandefrihetsgrundlagens namn? Problemet är givetvis att det kan vara svårt att bevisa eftersom den som anklagas för att ha gått för långt kommer neka och därmed står ord mot ord, men det är definitivt något som behöver ses över.

Jag vet att det finns vissa som anser att yttrandefriheten skulle vara snudd på total (”låt de goda argumenten segra”), men det vore ödesdigert. Jag är inte säker på var gränsen ska gå och i hur stor utsträckning lagen ska gälla. Jag är nämligen inte helt övertygad om att ett förbud av åsikter är rätt väg att gå, men direkt antidemokratiska åsikter är både kränkande, hotfulla och hetsande och dessutom är det helt omöjligt att vinna en debatt mot en människa som är så radikalt övertygad. Jag skulle därför åtminstone gärna se att lagen efterföljdes i längre utsträckning. Det borde inte heller vara tillåtet att medvetet sprida otäcka lögner för att gynna sin egen agenda, det kanske går som förtal, men det borde hur som helst inte vara acceptabelt.

Kommentarer

Kommentera