Opinionsblogg

Salstenta eller hemtenta?

 

Medan jag sitter och inväntar att den sista administrativa processen ska bli klar så att jag kan få ut min kandidatexamen, kan jag inte låta bli att titta tillbaka och fundera över kurserna. En tendens är solklar och det är att min prestationsnivå generellt sett är avsevärt mycket högre på hemtentor och uppsatser än vid salstentor. Jag kan inte låta bli att fundera om det verkligen bara är jag som upplever att hemtentor är ett betydligt effektivare sätt att tillförskaffa sig kunskap.

För er som inte vet: en salstentamen är ett skriftligt prov, där du utan hjälpmedel visar att du har lärt dig kurslitteraturen genom att svara på frågor. Medan en hemtenta bygger på att du med hjälp av litteraturen svarar på liknande frågor. Av förklarliga skäl blir givetvis svaren i en hemtentamen betydligt längre och mer djupgående än vad som är fallet vid en salstenta, den förstnämnda riktar även mer fokus på redogörelse och analys, medan en salstenta mest handlar om att försöka plugga in så mycket som möjligt för att kunna skriva ner det. För egen del upplever jag att en större del kunskap försvinner med tiden vid det sistnämnda.

Ett exempel är när jag skrev en salstenta för ett par år sedan och fick en fråga om att beskriva de grundläggande skillnaderna mellan aggregativ och deliberativ demokrati. Jag ska inte gå in på de här, men jag kommer såväl ihåg att jag hade pluggat in en bild från en föreläsning, vilken sannolikt hämtades ur litteraturen, och kunde skriva ner det på pappret. Det blev ett halvt A4 med penna och papper, vilket bara motsvarar ett par rader i ett Word-dokument, men som ändå räckte det för att jag skulle få 6,5/8 poäng på den frågan, av det enkla skälet att jag fick med de väsentliga skillnaderna. Nu har jag fortfarande koll på den frågan, eftersom jag tycker att den är väldigt intressant. Men hade jag istället fått frågan som en hemtenta skulle jag kunna gjort en mycket längre redogörelse, jag skulle kunna jämföra de båda modellerna, se olika sammanhang då de är applicerbara, jämföra respektive och se olika för- och nackdelar. Min övertygelse är att det skulle bli mycket mer lärorikt och större chans att jag skulle komma ihåg det i efterhand, samtidigt som jag skulle lära mig att analysera, reflektera och problematisera. Annars är det väldigt lätt hänt att jag bara kan salstentorna för stunden och sedermera glömmer bort det mesta.

Dessutom måste jag verkligen läsa all obligatorisk litteratur vid en hemtenta, vid en salstenta har det både hänt att jag blivit kuggad för att jag missat den bit som berörde just den frågan, men det har också hänt att jag haft tur för att jag fått en fråga jag behärskar (se ovan). En hemtenta blir mindre slumpartad. Självklart ska all litteratur läsas och bearbetas som student, men det är mycket svårt att lika stor koll på varenda detalj i en hel bok.

Överhuvudtaget upplever jag en tendens till att samhället börjar gå mot att lägga allt mindre vikt vid att kunna saker utantill, det blir ganska naturligt i och med digitaliseringen, på gott och ont. Personligen tycker jag att det är väldigt roligt och nyttigt med frågesporter och allmänbildning. Men förr var det mer viktigt med korta fakta, exempelvis: Gustav II Adolf dog i Lützen den 6 november 1632. Jag kan det fortfarande, som historienörd, men egentligen är det betydligt mycket mer intressant att fundera kring de bakomliggande orsakerna till slaget och vilka följder det fick, såväl för Sverige som för de övriga länderna som deltog i ”det trettioåriga kriget.” Det är väl mer relevant att veta vad som hände, varför och vad det fick för konsekvenser än att i detalj veta när det hände?

Det får mig att fundera kring huruvida salstentornas betydelse försvinner i takt med att kortfakta blir allt mindre väsentligt (egoistiskt önsketänkande.) För att avsluta mer diplomatiskt har väl både och sin betydelse och kan vara nyttigt beroende på ämne och sammanhang, men det viktigaste måste väl vara att läsa och förstå kursens innehåll och det visar i alla fall jag bäst genom en hemtenta. Frågan är vad andra studenter tycker?

Kommentarer

Kommentera