Opinionsblogg

Moraliskt oförsvarbart av Grand Hotel

 

I fredags arrangerade Sverigedemokraterna en egen prisgala på Grand Hotel i Stockholm, där de bjöd in företrädare från sina systerpartier runt om Europa, som vissa rent av är mer öppet radikala än SD själva. Det här har medfört att det stormat ganska ordentligt kring Grand Hotel på sociala medier och flera av deras kunder har flyttat sina event till andra platser på grund av det här.

Jag antar att Grand Hotels försvar är att de inte vill ta ”politisk ställning”, inte ”vill lägga värderingar i vem som bokar deras lokaler” och att även ”SD har demokratisk rätt att arrangera en gala”. Dessa argument tar inte bort att det är moraliskt oförsvarbart av Grand Hotel att hyra ut lokaler till ett sådant evenemang som det här. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är en av pelarna som skyddar vår demokrati och därför är det också en av våra absolut viktigaste lag, men den går inte att gömma sig bakom i det här fallet. Så här står det bland annat på riksdagens hemsida: ”I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person.” (http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/demokrati/grundlagarna/)

Vi kan alltså konstatera att det inte skulle inskränka yttrandefriheten att neka Sverigedemokraterna att ha en gala i deras lokaler. Dessutom står det också i grundlagen att du inte får kränka andra personer. Jag tror väldigt många känner sig kränkta av såväl SD:s politik som av deras företrädare, för att inte tala om de övriga extremistpartierna som var på plats vid det här evenemanget. Därför skulle YGL fungera som motivering till att inte låta SD hyra lokaler.

Min poäng är att kritiken mot Grand Hotel är befogad, de har ett ansvar kring vilka organisationer som tillåts använda deras lokaler. Jag förstår såklart att Grand inte vill ta politisk ställning och det är en ganska sund inställning, men det finns gränser. Vid sådana här tillfällen är det rimligt att hävda att de faktiskt tar ställning genom att inte agera när de passivt låter SD använda deras lokaler.

Kommentarer

Kommentera