Opinionsblogg

Legitimera inte nedlåtande kommentarer om minoriteter

 
Det hörs ofta nedlåtande kommentarer om människor med utländsk bakgrund eller de som tillhör sexuella minoriteter. Det är något som säkert mångahört bland exempelvis ofta bland arbetskollegor, släkt, på läktaren och även bland kursare, ofta är det små kommentarer som egentligen inte ens är avsedda att vara nedlåtande, men som ändå legitimerar en nedlåtande attityd gentemot diverse minoriteter.
 
 
I skuggorna av att Trump vann presidentvalet förra veckan finns en risk att hans retorik kan medföra att minoriteter blir än mer utsatta än vad som redan är fallet. Bara vad vi som tillhör majoriteten kallar en chokladboll kan spela stor roll för hur accepterad en mörkhyad individ känner sig. Det är något som vissa, framförallt i den äldre generationen, inte ens reflekterar kring hur det skulle kunna uppfattas som nedsättande och det gör det än viktigare att säga ifrån när ett visst språkbruk används. Om inte vi som inte uppskattar kränkningar säger emot, så kommer dessa kommentarer endast fortsätta och således även legitimeras. Hur vi uttrycker oss, vad vi gör och vad vi säger är avgörande för hur olika minoriteter ska kunna bli delaktiga i samhället, vilket är nödvändigt för att samhället ska utvecklas.
 
Genom att låta nedsättande kommentarer och åsikter, som på olika sätt pekar ut minoriteter som något "konstigt", så blir det också mer legitimt att faktiskt anse att det inte finns någon poäng med att tillgodose minoritetsgruppers olika behov och värna om deras rättigheter. Att stå passiv och inte handla i det läget leder till att vi själva blir delaktiga. Det behöver inte vara så märkvärdigt utan om någon säger något osmakligt om en minoritet, räcker det långt att bara förklara att vi inte accepterar ett sådant språkbruk. Vissa kommer inte bry sig, andra kommer tycka att vi är dumma, men somliga kommer att lyssna och det är värt mycket, åtminstone till en början. Små konkreta steg kan bereda vägen för en mer öppen och tolerant framtid.

Kommentarer

Kommentera