Opinionsblogg

Varför så provocerade av vem som är lucia?

 

Igår var det som bekant lucia och i vanlig ordning kom det såklart vissa som hade synpunkter på lucior som avvek från den förväntade normen. Den stereotypa lucian har i dagens Sverige kommit att förknippas med en kvinna med långt ljust hår, därför blir ofta somliga oerhört provocerade av att en del luciatåg låter pojkar vara lucia, för att inte tala om för ett par år sedan då SD-svansen blev galna då SVT:s lucia var mörkhyad. Hur det blivit såhär är svårt att förstå, det finns nämligen inte en traditionell koppling som säger att det måste vara en ljus kvinna som är lucia.

Låt mig lyfta fram två historiska exempel som Herman Lindqvist presenterar. Jag vet att Herman Lindqvist inte är historiker och att professorer i historia skulle få spader om en student hänvisade till honom, han är inte forskare och därför kan det vara klokt att inte ta allting helt ordagrant. Likväl vill jag bara påvisa teorier om luciatraditionen, Lindqvist har uppenbart läst en del historia och jag är mest intresserad av hur det kan ha gått till. Det är ändå i stort sett omöjligt att slå fast vad som verkligen ligger till grund för luciafirandet.

Förr, sen medeltid (1300 - 1400-talet), avslutade katedralskolorna terminen den 13 december. Då brukade gossarna (det gällde ju bara pojkar på de tiden) gå runt till de närliggande gårdarna för att tjäna ihop pengar till fortsatta studier. Det skulle vi kanske kunna kalla de första stjärngossarna. En av dessa pojkar fick då ta rollen som ängel, han kunde ju inte gärna få en gloria över huvudet så istället fick han en krans med ljus i håret.(http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article12701170.ab) Det går alltså att argumentera för att Sveriges första lucia var en pojke och att luciatåget uteslutande bestod av gossar, visserligen inte en bra könsfördelning men nog så intressant med tanke på hur det ser ut idag. 

Ett annat exempel som historiker tagit fram kommer från 1700-talet och bygger på att man i västra delarna av Sverige ville göra lucia mer högtidligt, varav man lät den ovannämnda ängeln vara den centrala gestalten som kom med en bricka i händerna. (http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article12701170.ab)

Det jag vill ha sagt är att traditioner alltid förändras och utvecklas, oavsett hur det har sett ut tidigare så lever vi idag och ska därför anpassa dagens luciafirande så att det speglar samhället. Hur skulle det se ut om vi bara lät ljusa pojkar vara delaktiga i ett luciatåg? Det finns ingen färdigskriven mall som säger att ett luciafirande måste se ut på ett specifikt sätt eller att lucia måste se ut på ett särskilt sätt. Jag förstår inte hur det här kan vara så känsligt för somliga. Jag är själv väldigt förtjust i luciatraditionen, men jag vill att den ska vara öppen och inkluderande för alla som vill vara delaktiga och att alla ska ges möjlighet att vara lucia. Det ska inte heller vara något tvång för den som inte vill fira lucia.

Kommentarer

Kommentera